Przygotowanie Do Druku

 

Jak przygotować właściwie pliki do druku cyfrowego

1. Pliki należy przygotować w formacie PDF, inne formaty typu JPG, Tiff są

wykorzystywane przy druku zdjęć,

2. przy plikach wielostronicowych każdy plik powinien być przygotowany oddzielnie,

w przypadku okładek lub projektu teczek plik powinien zawierać obie strony oraz

uwzględnić szerokość grzbietu,

3. w druku cyfrowym projekty powinny być zaprojektowane w palecie CMYK (RGB i Pantone

może przy konwersji na CMYK zmienić kolorystykę)

4. elementy graficzne i czcionki powinny być przekształcone w krzywe i osadzone w

dokumencie,

5. wszystkie elementy graficzne i teksty powinny być oddalone od krawędzi zaplanowanego

formatu o minimum 3 mm. Jeśli występuje w projekcie jakiekolwiek tło neleży je powiększyć

o min.3mm do 4mm poza oczekiwany format (tzw. spad do cięcia),

6. Warstwy pliku powinny być spłaszczone.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości służymy poradą - 22 722 65 76