Koperty Płacowe, RMUA

 

KOPERTY PŁACOWE (utajnione) 

Umożliwiają w niezawodny sposób chronić dane. Mogą służyć do utajniania danych osobowych, płacowych jak również różnego rodzaju kodów.


Koperta skłąda się z 3 warstw:
-warstwa pierwsza jest jawna z zazwyczaj służy do przechowywania danych przez upoważniną jednostkę, lub zostaje zutylizowana.
 Warstwa ta nie jest sklejona z pozostałymi dlatego łatwo ją oddzielić,

-warstwa druga zawiera pasek lub okienko na których widoczne są tylko dane jawne służące do identyfikacji jej przeznaczenia, pozostała część koperty pokryta jest maskownicą na której treść jest niewidoczna. Warstwa ta jest połączona klejem z warstwą trzecią. Aby dostać się do wnętrza koperty należy ją rozerwać lub rozciąć,

-warstwa trzecia zawiera niewidoczne dla postronnych treści utajnione.

W ofrcie znajdują się koperty standardowe bez dodatkowych treści lub koperty RMUA.

Dane:

formaty:  od szerokości 150mm do 250mm  (razem z perforacją) podział długości w calach 2;4;6;12

surowiec:  papier samokopiujący

Na zamówienie wykonywane są również koperty nietypowe np. dostosowane do już istniejącego programu, o nietypowych gramaturach lub z indywidualnymi nadrukami.